CTV Rederi

Hem Bogserbåt Företaget Bogsering Skärgårdstransport Bryggutläggning Bärgning Isbrytning Bemanning Kontakt

Skärgårdstransporter

 

Vi utför även skärgårdstransporter av allehanda material. Vi utförde tex en transport av en sk teleskoplift tillsammans med en mängd byggnadsmaterial, detta kunde vi med vår kran på pråmen själva lasta iland för vidare befordran till husbygget. Pråmen kommer på sikt att utrustas med ramper och då kan vi ta rullande last. För skärgårdstransport kan vi även hyra in andra pråmar om detta skulle fungera bättre. När du har en skärgårdstransport tveka inte att kontakta oss för en kostnadsberäkning.

 

Stockholms Skärgård Foto: PeA scotte

 

 

 

 

 

 


         CTV Rederi          STOCKHOLM      E-post:      © CTV Rederi 2008